מידע

דירקטוריון

חברי דירקטוריון

משה פדלון -  ראש העיר ויו"ר הוועד המנהל

עפרה בל - מ"מ יו"ר

יוסי לונדון

מאיה חורי דוד

יונה טאוב

איבון בן צור

אורנה סדגת

דסי שחר

טל ברודי

אלי יעקובי

עידן בניזרי

צורי ג'אן