קול קורא 16.8.2021 – מנהל ענף כדורגל בני הרצליה | לחצו לפרטים

 

הזמנה לקבלת הצעות לייעוץ מקצועי 1.2.2021


1. העמותה העירונית בני הרצליה (ע"ר) הפועלת בתחומי החינוך הגופני והספורט העממי והתחרותי, מבקשת לבחון את מערך פעילותה במגוון נושאים;
2. למטרה זו מזמינה העמותה הצעות לקבלת ייעוץ בשלושה תחומים עיקריים:

ייעוץ בתחום הכלכלי | לינק למכרז

ייעוץ בתחום הארגוני | לינק למכרז 

ייעוץ בתחום הפיתוח והניהול | לינק למכרז 

3. תנאי ההתקשרות, היעדים, הדרישות, המועדים והיקף העבודה, מפורטים לגבי כל תחום בנפרד (ראה לינקים למכרז – סעיף 2)  
4. לקבלת הבהרות ופרטים נוספים ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: aloni@bho.co.il
5. המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 23.2.2021 בשעה 16:00
6. הצעות שאינן עונות על התנאים הדרושים ו/או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הנדרשים לא ייענו.
7. העמותה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא
8. הפרטים המחייבים הם אלה הכלולים במסמכי ההזמנה ובנוסח ההתקשרות


עמותת בני הרצליה (ע"ר)

 

נגישות
הרשמה לחוגים
X
ענפי הספורט